ONLINE REZERVACEFacebook

KARATE

Karate je pro děti krásný způsob sebevyjádření a nechává dětem přirozeně projevit se pohybem. Klade důraz na přesnost, sebedisciplínu a zvládnutí pohybů vlastního těla.

Dětem výrazně pomáhá ve všeobecném rozvoji pohybových schopností a přirozeného upevnění sebevědomí a pozitivního vnímání přítomnosti.

Karate pro mladší /4–8 let/

  • jednoduchá náplň technik
  • hravá forma
  • zvládnutí základních pojmů s důrazem na disciplínu a řád
  • všestranný rozvoj dětí

I.pololetí  šk.rok 2019/2020

středa 16,00 - 16,55  

Cena tréninků I. pololetí ( 25.9.2019 - 30.1.2020 )  je:  2500,-

Netrénuje se 30.10., 25.12.2019 a 1.1.2020

Tréninková skupina se otevře od minim. počtu 6 dětí.

Karate pro starší /9–14 let/

  • cvičení technik kopů i úderů
  • jasná pravidla a disciplína
  • kreativnější metody nácviků
  • zvýšení celkové fyzické zdatnosti

I.pololetí  šk.rok 2019/2020

středa 17,00 - 17,55  

Cena tréninků I. pololetí ( 25.9.2019 - 30.1.2020 )  je:  2500,-

Netrénuje se 30.10., 25.12.2019 a 1.1.2020

Tréninková skupina se otevře od minim. počtu 6 dětí.

Přihlašovat do kurzu se můžete e-mailem na fitkolovraty@seznam.cz

Kontakt

+420 272 114 777 recepce - během provozní doby
+420 722 617 745 po celý den (Martina Tůmová - studio manager)
fitkolovraty@seznam.cz

Adresa

Pod Zastávkou 1, Praha 10 - Kolovraty

Parkování

Zdarma v ulici Mírová (naproti Fit studiu), dále v ulici Pod Zastávkou nebo na parkovišti vedle Hasičské stanice, případně v přilehlých ulicích

Provozní doba

Provozní doba recepce

Pondělí 8:45 - 11:30 17:15 - 21:00
Úterý 8:45 - 10:45 17:45 - 20:15
Středa     ------- 17:45 - 21:15
Čtvrtek 8:45 - 10:30 15:45 - 21:15
Pátek 8:30 - 10:30        -------
Neděle zavřeno 17:30 - 21:15

Mimo uvedenou provozní dobu je recepce otevřená pouze pokud se konají skupinové lekce/kurzy (tzn. je dostatek rezervací) a to vždy cca 15 min před lekcí a po lekci dle potřeb klientů, většinou si klienty odbaví lektorka sama. V případě, že se lekce nekonají pro nedostatek rezervací, je recepce zavřená.

Mimo provozní dobu vyřizujeme vaše požadavky a dotazy na e-mailu či telefonu.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.